Notariusze

Joanna Długopolska-Pliszka
Jakub Biernat
spółka cywilna

31-009 Kraków
ul. Szewska 22
tel. 662 001 707,  12 421 21 02, tel./fax 12 428 00 35
godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00.
Istnieje możliwość ustalenia innego terminu spotkania z notariuszem

notariusze@op.pl

Notariusz
Joanna Długopolska-Pliszka

absolwentka studiów prawniczych magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; w latach 1998-2001 odbyła aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Krakowie, zaś po jej zakończeniu w 2001 roku została powołana na stanowisko asesora notarialnego; od 2005 roku jest Notariuszem w Krakowie, w latach 2005-2008 prowadząc kancelarię jednoosobowo, zaś począwszy od marca 2008 roku w ramach spółki cywilnej z Notariuszem Jakubem Biernatem.

Notariusz
Jakub Biernat

doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; absolwent studiów prawniczych magisterskich oraz doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; w latach 2001-2004 odbył aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Krakowie, zaś po jej zakończeniu w 2004 roku został powołany na stanowisko asesora notarialnego; od 2008 roku jest Notariuszem w Krakowie, prowadząc kancelarię w ramach spółki cywilnej z Notariusz Joanną Długopolską-Pliszka; członek Zespołu Problemowego do spraw Prawa Spadkowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości RP; autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa cywilnego.